چرا راپل؟

چرا راپل؟ | گروه ارتفاع کاران تاپ راپل

در گذشته برای انجام کارهای مربوط به ساختمان از جمله : شست و شوی نما از ابزار آلاتی مانند داربست ، بالابر و… استفاده می شد ؛ اما هر کدام مشکلات مربوط به خود را دارند . برای مثال : هنگام زدن داربست باید خیلی مراقب بود که کسی از اطراف آن عبور نکند ، زیرا اگر کمی داربست شل شود امکان ریزش آن و بوجود آوردن تلفات مالی و جانی فراوانی شود .

امروزه راپل جایگزین بیشتر این تهجهیزات شده است ،  زیرا خطرات و هزینه اش نسبت به روش های دیگر کمتر می باشد.

سرعت کار در ارتفاع با راپل بیشتر از روش های دیگر می باشد و شما می توانید کاهای مربوط به ساختمان خود را با انتخاب ما به سعت انجام دهید.